Vaskulárna medicína 1/2014

Varices cruris et femoris ossificantes

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., MUDr. Zuzana Červená

Autori uvádzajú raritnú kazuistiku osifikujúcich kŕčových žíl na dolnej končatine. 70-ročnej pacientke bola vykonaná radikálna chirurgická operácia varikóznych žíl. Bioptické vyšetrenie potvrdilo dystrofické zmeny žilovej steny s ložiskami kalcifikácie a osifikácie.

Kľúčové slová: osifikácia žíl, kalcifikácia žíl, varixy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Varices cruris et femoris ossificantes

The authors present a rare case of ossificating varices of the low extremity veins in 70-year old female, who absolved a radical surgical varicectomy. Bioptic analysis showed dystrophic changes of the venous wall including calcification and ossification.

Keywords: veins ossification, veins calcification, varicose veins.