Vaskulárna medicína 2/2010

Svetový hypertenziologický kongres v Číne aj o novej koncepcii hypertenzie

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Svetový hypertenziologický kongres 2009 (World Hypertension Congress 2009) sa konal 29. októbra až 1. novembra 2009 v Pekingu pri príležitosti 25. výročia založenia Svetovej ligy proti hypertenzii (WHL) a 20. výročia vzniku Čínskej hypertenziologickej ligy, čomu zodpovedala aj sviatočná atmosféra. Usporiadateľom sa podarilo zabezpečiť účasť popredných svetových odborníkov, takže odborná úroveň podujatia bola vysoká. Avšak ani príspevky domácich autorov nezaostávali, čo len potvrdilo, že Čína dosahuje svetovú úroveň nielen v hospodárskom živote, ale aj v medicíne.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Svetový hypertenziologický kongres v Číne aj o novej koncepcii hypertenzie

Svetový hypertenziologický kongres 2009 (World Hypertension Congress 2009) sa konal 29. októbra až 1. novembra 2009 v Pekingu pri príležitosti 25. výročia založenia Svetovej ligy proti hypertenzii (WHL) a 20. výročia vzniku Čínskej hypertenziologickej ligy, čomu zodpovedala aj sviatočná atmosféra. Usporiadateľom sa podarilo zabezpečiť účasť popredných svetových odborníkov, takže odborná úroveň podujatia bola vysoká. Avšak ani príspevky domácich autorov nezaostávali, čo len potvrdilo, že Čína dosahuje svetovú úroveň nielen v hospodárskom živote, ale aj v medicíne.