Vaskulárna medicína 1/2023

Špecifiká infekcie SARS-CoV-2 z pohľadu intenzivistu

MUDr. Blanka Kalnášová, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Adam Fabián

Ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 má široké spektrum klinických prejavov, od asymptomatickej formy cez mierne prejavy zápalu horných dýchacích ciest až po ťažký obojstranný zápal pľúc progredujúci do respiračného zlyhania s následkom multiorgánovej dysfunkcie, čo si vyžaduje hospitalizáciu na jednotkách intenzívnej starostlivosti a podporu životných funkcií vrátane mechanickej ventilácie. Závažné klinické prejavy a komorbidity sú spojené so zlou prognózou a vysokou mierou mortality. Aj napriek pokroku a lepšiemu porozumeniu patofyziológie ochorenia stále ostáva hlavnou príčinou úmrtia u pacientov ťažká hypoxémia pri covid asociovanom ARDS (syndróm akútnej respiračnej tiesne) spôsobujúcom akútne respiračné zlyhanie.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, COVID-19, ARDS, respiračné zlyhanie, intenzívna starostlivosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The specifics infection SARS-CoV-2 from the sight of intensivist

The disease caused by virus SARS-CoV-2 has a spread spectrum of clinical symptoms, from the asymptomatic one through mild manifestation of the upper respiratory tract inflammation to the severe bilateral pneumony with progression to respiratory failure and multiorgan dysfunction with necessary to admission on ICU and which requires life support with a mechanical ventilator. Severe clinical features and comorbidities are associated with a poor prognosis and high rate of mortality. Despide the progress and better understanding of disease pathophysiology, several hypoxemia is still the main cause of death in Covid associated ARDS (acute respiratory distress syndrome), with progress to acute respiratory failure.

Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, ARDS, respiratory failure, intensive care