Vaskulárna medicína 3/2011

Register povrchovej tromboflebitídy na Slovensku

MUDr. Andrej Džupina

Register povrchovej tromboflebitídy v Slovenskej republike vyhodnocuje liečebné zvyklosti, komplikácie a nežiaduce účinky liečby v súbore 336 pacientov počas 17 mesiacov na 18 pracoviskách.

Kľúčové slová: Slovenský register povrchovej tromboflebitídy, štúdia STENOX, štúdia CALISTO

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Registry of superficial thrombophlebitis in the Slovak republic

The register of superficial thrombophlebitis in the Slovak republic evaluates medical practices, complications and side effects of therapy in 336 patients treated 17 months at 18 workplaces.

Keywords: Slovak registry of superficial thrombophlebitis, study STENOX, study CALISTO