Vaskulárna medicína 3/2011

Primární hyperaldosteronismus – endokrinní onemocnění s kardiovaskulárními projevy

MUDr. Tomáš Zelinka, prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Primární hyperaldosteronismus je jedna z nejčastějších příčin sekundární arteriální hypertenze. Autonomní nadprodukce aldosteronu je doprovázena nejen arteriální hypertenzí a typicky, i když ne vždy hypokalémií, ale také častějším orgánovým postižením, především kardiovaskulárním, ve srovnání s esenciální hypertenzí. Jedinou prevencí těchto komplikací je časná diagnóza a léčba primárního hyperaldosteronismu.

Kľúčové slová: sekundární hypertenze, primární hyperaldosteronismus, aldosteron

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Primary aldosteronism – endocrine disease with cardiovascular manifestations

Primary aldosteronism is one of the most common causes of secondary arterial hypertension. Autonomous aldosterone production is accompanied not only with hypertension and less frequently hypokalemia, but also with more frequent organ damage, in particular cardiovascular, compared to essential hypertension. To prevent these complications, early diagnosis and treatment of primary aldosteronism are mandatory.

Keywords: secondary hypertension, primary aldosteronism, aldosterone