Vaskulárna medicína 3/2016

Použitie rekombinantného faktoru VIIa počas masívnych tehotenských krvácaní

Prof. MUDr. Beáta Sániová, PhD.

Akékoľvek masívne krvné straty ohrozujú život človeka. Krvácania v gravidite a najmä popôrodné krvácania spojené s krvnou stratou viac ako 500 ml patria medzi stavy, ktoré ohrozujú život rodičky. Podľa údajov WHO viac ako polovica úmrtí spojených s tehotnosťou a pôrodom je následkom masívnych krvných strát po pôrode. Okrem medikamentóznej a chirurgickej liečby v tejto situácii je potrebná náhrada krvi a krvných produktov. Použitie rFVIIa v popôrodnom krvácaní urobilo impozantný pokrok za posledných 10 rokov od svojho používania.

Kľúčové slová: krvácanie, gravidita, koagulácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of recombinant factor VIIa for massive hemorrhage of pregnancy

Any massive hemorrhage is a life-threatenig evet. Hemorrhage in pregnant women, especially postpartum hemorrhage associated with blood loss of more than 500 ml represents life-threatening situations for delivering women. According to WHO, more than half of deaths associated with pregnancy are due to massive postpartal blood losses. Besides medications and surgery, it is necessary to supplement blood and blood products in this situation. Factor VIIa administration in postpartum bleeding has been responsible for significant improvement over the last 10 years.

Keywords: hemorrhage, pregnancy, coagulation