Vaskulárna medicína 1/2013

Postavenie pedálneho bypassu v liečbe kritickej končatinovej ischémie

MUDr. Roman Necpal, prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., MUDr. Zoroslav Zita, MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Roman Slyško, PhD., MUDr. Tomáš Dulka

Počet vysokých amputácií na Slovensku je stále vysoký napriek pokrokom v cievnej chirurgii a intervenčnej rádiológii. Stále vysoké percento pacientov s diabetickou nohou prichádza o dolnú končatinu, pričom možnosti záchrany u nich nie sú vyčerpané. Predkladaný článok sa zameriava na jednu z nich – pedálny bypass na cievy v oblasti nohy, ktorý sa stal štandardnou tepnovou rekonštrukciou s prijateľnými výsledkami a rozšíril spektrum cievnych pacientov o prípady, ktoré boli v minulosti indikované na „konzervatívnu“ liečbu často vedúcu k vysokej amputácii.

Kľúčové slová: pedálny bypas, diabetická noha, záchrana končatiny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of pedal bypass in a treatment of critical limb ischemia

Despite of development in the field of vascular surgery and endovascular procedures the number of high limb amputation remained unchanged in Slovakia. Many patients with diabetic foot are undergoing high limb amputation even if not all the possibilities for treatment are used. We are giving a report about one of the treatment possibility – pedal bypassing. It became a routine arterial reconstruction with acceptable results. It can be used in many patients otherwise treated conservatively towards a high limb amputation.

Keywords: pedal bypass, diabetic foot, limb salvage