Vaskulárna medicína 1/2021

Odporúčania pre očkovanie proti SARS-CoV-2 u osôb s krvácavými poruchami

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Pandémia COVID-19 má obrovský vplyv na celý svet a ľudia boli vírusom SARS-CoV-2 ovplyvnení buď priamo, alebo nepriamo vrátane ľudí s krvácavými poruchami. Našťastie, boli schválené prvé vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 na celom svete a postupne prebieha vakcinácia. V súčasnosti sú vakcíny proti koronavírusu schválené na vnútrosvalové podanie. U pacientov s hemofíliou a inými krvácavými poruchami sa štandardne odporúča podkožné očkovanie, aby sa zabránilo vnútrosvalovému krvácaniu. Preto sú potrebné odporúčania pre podávanie týchto vakcín. Práve z tohto dôvodu popredné hemofilické organizácie vypracovali jednotlivé usmernenia na očkovanie pre pacientov s krvácavými poruchami.

Kľúčové slová: odporúčanie, očkovanie, SARS-CoV-2, krvácavé poruchy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vaccination guidance against SARS-CoV-2 in people with bleeding disorders

The COVID-19 pandemic has had a huge impact around the world, and people everywhere has been affected by the virus SARS-CoV2 either directly or indirectly - including people with bleeding disorders and those who care for them. Fortunately, the first SARS-CoV2 vaccines have been approved, and around the world, people are ongoing to be vaccinated. Currently available coronavirus disease vaccines are approved for intramuscular injection. Subcutaneous vaccination was recommended in patients with hemophilia and other bleeding disorders to avoid intramuscular bleeds. It is for this reason that leading hemophilia organizations have developed individual vaccination guidelines for patients with bleeding disorders.

Keywords: recommendation, vaccination, SARS-CoV-2, bleeding disorders