Vaskulárna medicína 2/2010

Náhle cievne mozgové príhody

MUDr. Ján Tomka, PhD.

Redakčná rada časopisu Vaskulárna medicína zaradila do odborného programu problematiku náhlych cievnych mozgových príhod z viacerých dôvodov. Vo svete, ale aj v podmienkach Slovenska majú náhle cievne mozgové príhody (NCMP) stále vysokú incidenciu. Napriek značnému pokroku v ich včasnej diagnostike a invazívnej liečbe je úmrtnosť pacientov na uvedené ochorenie stále vysoká. Je treťou najčastejšou príčinou úmrtia vo svete vôbec.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Náhle cievne mozgové príhody

Redakčná rada časopisu Vaskulárna medicína zaradila do odborného programu problematiku náhlych cievnych mozgových príhod z viacerých dôvodov. Vo svete, ale aj v podmienkach Slovenska majú náhle cievne mozgové príhody (NCMP) stále vysokú incidenciu. Napriek značnému pokroku v ich včasnej diagnostike a invazívnej liečbe je úmrtnosť pacientov na uvedené ochorenie stále vysoká. Je treťou najčastejšou príčinou úmrtia vo svete vôbec.