Vaskulárna medicína 2/2015

Moderné termoablačné spôsoby riešenia chronickej venóznej insuficiencie

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., MUDr. Norbert Torma, PhD., MUDr. Viera Lacková, MUDr. Zuzana Tormová, MUDr. Galyna Kopolovets

Autori opisujú možnosti modernej liečby varixov dolných končatín a prvotné vlastné skúsenosti s termoablačnými metódami. V terapii využívajú rádiofrekvenciu a endovenózny laser.

Kľúčové slová: VNUS closure fast, rádiofrekvencia, endovenózny laser (ELVES) o vlnovej dĺžke 1 470 nm, varixy dolných končatín, termoablácia varixov, endovenózne techniky v liečbe varixov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modern thermoablation procedures in chronic venous insuficiency treatment

Autors desribes theirs own pilot experiences with modern terapeutic approaches in the treatment of lower varicose veins. They use endovenous laser and radiofrequency in treatment of venous insuficiency.

Keywords: VNUS closure fast, ELVES – 1470 nm, varices of lower extremities, thermoablation of varices, endovenous therapy of varices.