Vaskulárna medicína 3-4/2012

Mikrocirkulácia v sliznici čreva a jej vzťah k IBD

MUDr. Petronela Bušíková, PhD., doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

Predložená práca sa zaoberá opisom súčastného stavu poznania pri ulceróznej kolitíde a Morbus Chrohn. Príčiny Crohnovej choroby a colitis ulcerosa sú zatiaľ pomerne nejasné. Je však zrejmé, že nezvyčajnosti podmieňujúce patogenézu zápalových chorôb čreva sa neobmedzujú len na klasické imunitné bunky. Podmieňujú ich aj neimunitné bunky. Mikrocirkulácia má kľúčovú úlohu v imunitnej homeostáze črevnej sliznice riadením rozsahu putovania PMNG a iných buniek z ciev do priestoru mimo nich.

Kľúčové slová: zápalové choroby čreva, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Microcirculation in intestinal mucosa and its conextion to IBD

The work is focused on the current state of knowledge of Colitis ulcerosa and Morbus Crohn. Causes of Morbus Crohn and Colitis ulcerosa are not quite known so far. However, it is obvious that the anomalies triggering pathogenesis of inflammatory bowel diseases are not limited only to standard immune cells. They can be also triggered by non immune cells. Microcirculation plays the key role in immune homeostasis of the intestinal mucosa by the means of regulation of the extent of movement of polymorfonuclear glanulocytes and other cells from vessels into the area outside them.

Keywords: Inflammatory bowel disease, Colitis ulcerosa Morbus Crohn.