Vaskulárna medicína 4/2011

Kompresívna liečba pri chronickom venóznom ochorení a chronickej venóznej insuficiencii

MUDr. Helena Rusnáková

Kompresívna liečba je súčasťou komplexnej liečby žilových ochorení. Princípom je aplikácia graduovaného tlaku na dolnú končatinu a zníženie venóznej hypertenzie. V praxi sa musia rešpektovať indikácie, kontraindikácie kompresie, limitácia liečby a možné nežiaduce účinky.

Kľúčové slová: kompresívna liečba, princíp, indikácie, kontraindikácie, riziká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Compression therapy for chronic venous disease and chronic venous insufficiency

Compression therapy is a part of comprehensive treatment of venous diseases. Its principle is the application of graduated pressure on lower extremities and the reduction of venous hypertension. The indications and contraindications of compression, limitation of treatment and possible side effects have to be respected in practice.

Keywords: compression therapy, principle, indications, contraindications, risks