Vaskulárna medicína 4/2011

Komplexný prístup k profylaxii a liečbe venózneho tromboembolizmu

MUDr. Helena Rusnáková

V dňoch 28. septembra až 1. októbra 2011 sa v Tatranskej Lomnici v hoteli Titris Odborár uskutočnil XIX. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Súčasťou kongresu bolo aj sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti SANOFI, ktoré bolo venované komplexnému prístupu k profylaxii a liečbe venózneho tromboembolizmu z pohľadu heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Komplexný prístup k profylaxii a liečbe venózneho tromboembolizmu

V dňoch 28. septembra až 1. októbra 2011 sa v Tatranskej Lomnici v hoteli Titris Odborár uskutočnil XIX. slovenský angiologický kongres s medzinárodnou účasťou. Súčasťou kongresu bolo aj sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti SANOFI, ktoré bolo venované komplexnému prístupu k profylaxii a liečbe venózneho tromboembolizmu z pohľadu heparínov s nízkou molekulovou hmotnosťou (HNMH).