Vaskulárna medicína 2/2016

Fixní kombinace Cyclo 3 Fort v léčbě CVI

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Venofarmaka jsou oblíbenou skupinou látek využívanou dominantně u chronické žilní nedostatečnosti, a to společně s dalšími opatřeními, především kompresivní léčbou. Článek se zaměřuje na shrnutí dostupných informací o přípravku Cyclo 3 Fort, a to jak z hlediska preklinického (tj. především dokumentace mechanizmu působení), tak i z hlediska klinického.

Kľúčové slová: chronická žilní nedostatečnost, CVI, venofarmaka, Ruscus, hesperidin, kyselina askorbová, Cyclo 3 Fort

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A fixed combination Cyclo 3 Fort in the treatment of CVI

Cyclo 3 Fort fixed combination in the treatment of chronic venous insufficiency Venoactive drugs are a popular group of drugs which have been mostly used in the treatment of chronic venous insufficiency, along with other therapeutic approaches, especially compressive treatment. The article focuses on a review of available data on the Cyclo 3 Fort formulation, both from preclinical (i.e. especially documentation of the mechanism of action) and clinical point of view.

Keywords: chronic venous insufficiency, CVI, venoactive drugs, Ruscus, hesperidin, ascorbic acid, Cyclo 3 Fort