Vaskulárna medicína 1/2013

Chronické venózne ochorenie – stále aktuálny problém

MUDr. Helena Rusnáková

Správa z bloku podporeného edukačným grantom spoločnosťou SERVIER Chronické venózne ochorenie dolných končatín je progredujúce ochorenie, ktorému sa v praxi stále nevenuje dostatočná pozornosť. Na chronické venózne ochorenie sa zameral prednáškový blok v rámci XX. angiologického kongresu s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách na jeseň 2012, podporný edukačným grantom spoločnosti SERVIER. Prednášky zahrnuli problematiku lieku v liečbe chronického venózneho ochorenia, výsledky prvého ultrasonografického skríningu ochorenia na Slovensku, výsledky programov Edema a Edema plus a diferenciálnu diagnostiku bolesti končatín v ambulancii angiológa.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronické venózne ochorenie – stále aktuálny problém

Správa z bloku podporeného edukačným grantom spoločnosťou SERVIER Chronické venózne ochorenie dolných končatín je progredujúce ochorenie, ktorému sa v praxi stále nevenuje dostatočná pozornosť. Na chronické venózne ochorenie sa zameral prednáškový blok v rámci XX. angiologického kongresu s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách na jeseň 2012, podporný edukačným grantom spoločnosti SERVIER. Prednášky zahrnuli problematiku lieku v liečbe chronického venózneho ochorenia, výsledky prvého ultrasonografického skríningu ochorenia na Slovensku, výsledky programov Edema a Edema plus a diferenciálnu diagnostiku bolesti končatín v ambulancii angiológa.