Vaskulárna medicína 1/2013

Chirurgické aspekty ulcus cruris venosum

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., MUDr. Edo Huľo, PhD., Mgr. Jana Mazuchová

Ulcus cruris venosum (UCV) je najzávažnejšou komplikáciou chronickej venóznej insuficiencie (CHVI) s výskytom do 72 % zo všetkých vredov predkolenia. Príčinou UCV sú varixy dolných končatín – ulcus cruris venosum varicosum alebo potrombotický syndróm (PTS) – ulcus cruris venosum posttromboticum. Hlavnými patologickými činiteľmi CHVI sú valvulárna inkompetencia, venózny reflux a venózna hypertenzia, ktorá zhoršuje mikrocirkuláciu, dochádza k negatívnemu ovplyvneniu výživy kože a podkožia a výsledkom je UCV. Cieľom liečby je odstrániť alebo znížiť venóznu hypertenziu a zlepšiť mikrocirkuláciu venofarmakami.

Kľúčové slová: ulcus cruris venosum varicosum, ulcus cruris venosum posttromboticum, diagnostika UCV, liečba UCV

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Surgical aspects of ulcus cruris venosum

Venous leg ulcers (UCV) are the most serious complications of chronic venous insufficiency (CVI) with the presence of 72 % of all leg ulcers. The causes of the UCV are varicose veins of lower extremities – ulcus cruris venosum varicosum or posttrombotic syndrome (PTS) – ulcus cruris venosum posttromboticum. The main pathological factors of CVI are valvular incompetence, venous reflux and venous hypertension, which aggravate the microcirculation, negatively influence nutrition of the skin and subcutaneous tissue, resulting in a UCV. The treatment goal is to remove or reduce venous hypertension and improve microcirculation with venotonic and venoprotective remedy.

Keywords: ulcus cruris venosum varicosum, ulcus cruris venosum posttromboticum, diagnosis of UCV, treatment of UCV