Urologie pro praxi 1/2018

Venerologické minimum pro urology

MUDr. Filip Rob, Ph.D., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.

Incidence sexuálně přenosných infekcí má v České republice vzestupnou tendenci zvláště ve specifických populacích jako jsou muži mající sex s muži. Z tohoto důvodu je nutné mít i v urologické praxi v rámci diferenciálně diagnostických rozvah na paměti choroby jako jsou syfilis, kapavka či nově lymphogranuloma venereum. Všechna tato onemocnění, pokud jsou dostatečně včas diagnostikována, mohou být bez výraznějších komplikací vyléčena. Cílem tohoto krátkého článku je proto podat epidemiologický, klinický, diagnostický i terapeutický přehled těchto tří povinně hlášených infekcí v České republice.

Kľúčové slová: sexuálně přenosné infekce, syfilis, kapavka, lymphogranuloma venereum, diagnostika, léčba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venerology minimum for urologi

Incidence of sexually transmitted infections has been steadily rising in the Czech Republic especially in specific populations such as men who have sex with men. Therefore syphilis, gonorrhea and lymphogranuloma venereum should be always considered in differential diagnostics of various conditions in urological praxis. If these diseases are diagnosed early they can be cured without serious complications. The purpose of this short article is to provide basics of epidemiology, clinical presentation, diagnostic and therapeutic approach for these three mandatory reported diseases in the Czech Republic.

Keywords: sexually transmitted infections, syphilis, gonorrhea, lymphogranuloma venereum, diagnostics, treatment.