Urologie pro praxi 2/2022

Urologické nemoci u diabetického pacienta

MUDr. Miroslava Ryšánková, MUDr. Marie Hurtova

Pacienti s onemocněním diabetes mellitus nejsou v urologické ambulanci výjimeční. Jsou vyšetřováni s projevy běžných urologických onemocnění stejně jako pacienti bez diabetu. Ale také s komplikacemi v oblasti močových cest nebo pohlavních orgánů, které jsou specifické pro diabetického pacienta. Tyto komplikace probíhají nepoznaně delší dobu, mnohdy oligosymptomaticky. Často bývají pro pacienty život ohrožující. Vlastní léčba těchto onemocnění nespočívá jen ve stabilizaci urologického problému, ale i v nastavení a úpravě léčby diabetu. Dá se říct, že diabetes zvyšuje rizikovost urologických obtíží, a naopak urologické obtíže (zejména záněty) mohou vést k dekompenzaci diabetu pacienta.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, diabetická nefropatie, diabetická cystopatie, Fournierova gangréna, emfyzematózní pyelonefritida, renální papilární nekróza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urological disease in diabetic patient

Patients with diabetes mellitus in the urology clinic are not exceptional. They are being examined for signs of common urological diseases as well as patients without diabetes. But also with complications in the urinary tract or genitals that are specific to the diabetic patient. These complications last for an unknown period of time, often oligosymptomatically. They are often life-threatening for patients. The actual treatment of these diseases consists not only in stabilizing the urological problem, but also in setting up and adjusting the treatment of diabetes. It can be said that diabetes increases the risk of urological problems and, conversely, urological problems (especially inflammation) can lead to decompensation of the patient‘s diabetes.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic nephropathy, diabetic cystopathy, Fournier gangrene, emphysematous pyelonephritis, renal papillary necrosis.