Urologie pro praxi 2/2024

Urologické komplikace u pacientů s roztroušenou sklerózou

MUDr. Lucie Sedláčková

U pacientů s roztroušenou sklerózou se neurologický deficit projevuje širokým spektrem klinických obtíží, včetně mikčních dysfunkcí. Infekce močových cest zhoršují kvalitu života pacientů a mohou významně ovlivnit průběh onemocnění. V článku je uveden přehled současných možností léčby dysfunkcí močových cest nejenom u pacientů s RS. Zmíněna je i léčba a prevence uroinfekcí a problematika sexuálních dysfunkcí.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, hyperaktivita detruzoru, hypokontraktilita detruzoru, detruzorosfinkterická dyssynergie, uroinfekce, sexuální dysfunkce.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Urological complications in patients with multiple sclerosis

In patients with multiple sclerosis the neurological deficit is manifested by a wide spectrum of clinical symptoms, including voiding dysfunction. Urinary tract infections worsen patients´ quality of life and can significantly affect the course of the disease. This article presents an overview of current treatment options of urinary tract dysfunctions. Moreover, treatment and prevention of urinary tract infections and the area of sexual dysfunctions are also mentioned.

Keywords: multiple sclerosis, detrusor hyperactivity, detrusor hypocontractility, detrusor sphincteric dyssynergia, urinary tract infection, sexual dysfunction.