Urologie pro praxi 2/2023

Urologické komplikace po transplantaci ledviny

MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková, Ph.D., DBA

Urologické komplikace s incidencí 1–10 % významně přispívají k morbiditě a mortalitě pacientů po transplantaci ledviny. Individualizované předtransplantační vyšetření a potransplantační follow-up snižují výskyt urologických komplikací. Jejich včasná diagnóza a léčba v rámci multidisciplinárního přístupu zlepšuje prognózu a dopad na osud transplantované ledviny.

Kľúčové slová: transplantace ledviny, urologické komplikace, urinom, močový leak, obstrukce močových cest, litiáza, nádor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urologic complications after kidney transplantation

Urologic complications with the incidence of 1–10% significantly contribute to morbidity and mortality in kidney transplant recipients. Individualized pretransplant evaluation and posttransplant follow-up reduce the occurance of urologic complications. A multidisciplinary approach, early diagnosis and therapy improve prognosis and outcome of kidney transplant.

Keywords: kidney transplantation, urologic complications, urinoma, urine leak, urinary tract obstruction, lithiasis, cancer.