Urologie pro praxi 1/2017

Urologické komplikace po onkologické léčbě

MUDr. Michael Pešl, FEBU, MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Incidence většiny nádorových onemocnění v posledních desetiletích stoupá. I přes technický pokrok v radioterapii a farmakologii a navzdory rozvoji miniinvazivních operačních metod možných komplikací protinádorové léčby zásadním způsobem neubývá. V urologii se setkáváme s iatrogenním poraněním močových cest, ať po léčbě chirurgické, tak po aplikaci ionizujícího záření. Aplikace systémové chemoterapie může negativně ovlivnit gonadální funkce a také imunitu, čímž zhoršuje průběh uroinfekcí. V článku předkládají autoři nejčastější komplikace, se kterými se urolog může setkat, a vybrané způsoby jejich řešení.

Kľúčové slová: urologie, komplikace, radioterapie, chemoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urological complications following cancer treatment

The incidence of most tumour diseases has been increasing in the last decades. Despite technical progress in radiotherapy and pharmacology and in spite of the development of mini-invasive surgical methods, potential complications of anticancer treatment continue more or less unabated. In urology, one may encounter iatrogenic injury to the urinary tract, whether following surgical treatment or administration of ionizing radiation. The administration of systemic chemotherapy may negatively affect gonadal functions as well as immunity, thereby worsening the course of urinary tract infections. The article presents the most common complications encountered by a urologist and the selected options of their management.

Keywords: urology, complications, radiotherapy, chemotherapy.