Urologie pro praxi 2/2017

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

MUDr. Aleš Horák

V současné době, kdy obecně dochází k prodlužování délky života, narůstají také požadavky na zvyšování jeho kvality. Hladiny testosteronu nízké pro daný věk muže mohou být spojeny se subjektivně vnímaným dyskomfortem, sexuální dysfunkcí a vyšším kardiovaskulárním rizikem. Na základě subjektivních obtíží pacienta a hladin testosteronu, může být zahájena substituční terapie testosteronem (TRT).

Kľúčové slová: testosteron, kvalita života, kardiovaskulární riziko, substituční terapie testosteronem.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testosteron replacement therapy in daily urological practise

Currently, when there is a general increase in life expectancy, demands on improving its quality have increased. Low levels of testosterone in a man of a given age may be associated with subjectively perceived discomfort, sexual dysfunction and cardiovascular risk. Based on patient's subjective symptoms and testosterone levels, testosterone replacement therapy (TRT) may be initiated.

Keywords: quality of life, cardiovaskular risc, testosteron replacement therapy.