Urologie pro praxi 1/2016

Substituční terapie testosteronem a kardiovaskulární riziko

MUDr. Aleš Horák

V průběhu posledních let stoupá počet dospělých hypogonadických mužů se substituční terapií testosteronem (TRT). Neustále je hodnocen přínos této terapie i možná rizika včetně kardiovaskulárních onemocnění (CVD). Podle současných poznatků není zvýšené CVD riziko u TRT.

Kľúčové slová: hypogonadický muž, substituce testosteronem, kardiovaskulární onemocnění.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Testosteron replacement therapy and cardiovascular risk

During the last years increase number of hypogonadal men with testosteron replacement therapy (TRT). Continually is assesed benefit this therapy with possible risk including cardiovascular diseases (CVD). In conformity with actually findings is not increase CVD risk by TRT.

Keywords: hypogonadal men, testosteron replacement therapy, cardiovascular diseases.