Urologie pro praxi 2/2016

Současné postavení chemoterapie v léčbě karcinomu močového měchýře

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Chemoterapie se v léčbě karcinomu močového měchýře uplatňuje u všech klinických stadií. Její podání je indikováno dle doporučení Evropské urologické společnosti (EAU guidelines) jak u neinvazivních forem (A), tak v neoadjuvantním (1a) a adjuvantním (A) v případě klinických studií a pro nemocné s pozitivními uzlinami bez neoadjuvantní léčby (C) podání u invazivních nádorů. Jasné místo má v léčbě nemocných s metastatickým onemocněním (1b) jak pro první linii založenou na cisplatině tak pro vinflunin v druhé linii. Imunoterapie přináší nové možnosti léčby metastatického uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Kľúčové slová: intravezikální chemoterapie, neoadjuvantní chemoterapie, adjuvantní chemoterapie, paliativní chemoterapie, imunoterapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current position of chemotherapy in treating bladder cancer

Chemotherapy in treating bladder cancer is used in all clinical stages. Its administration is indicated according to the European Association of Urology guidelines in both non-invasive forms (A) and neoadjuvant (1a) and adjuvant (A) in the case of clinical trials and for patients with positive nodes without neoadjuvant therapy (C) administration in invasive tumours. It has a clear role in treating patients with metastatic disease (1b) both for the cisplatin-based first line and for vinflunine in the second line. Immunotherapy brings new treatment options for metastatic urothelial carcinoma of the urinary bladder.

Keywords: intravesical chemotherapy, neoadjuvant chemotherapy, adjuvant chemotherapy, palliative chemotherapy, immunotherapy.