Urologie pro praxi 4/2018

Současné možnosti operační léčby pánevního prolapsu

MUDr. Miroslav Krhovský

Rekonstrukční chirurgické výkony na ženském pánevním dnu zaznamenaly v posledních 25 letech významné změny. Příčinou byl především závažný počet recidiv po klasických operacích. Po dobrých zkušenostech s využitím syntetických sítěk při operacích břišních kýl a stresové inkontinence (SI) začaly být síťkové implantáty používány i při operacích prolapsu orgánů pánevního dna (POP, angl. Pelvic Organ Prolapse). V současné době jsou korekce POP pomocí implantátů běžně užívanou technologií. Jejich zavedení do praxe snížilo výskyt anatomických recidiv, nelze však říci, že se jedná o operace neproblémové. POP je komplikovaná kýla a po léčbě je třeba hodnotit nejen anatomický efekt, nýbrž i efekt funkční. Cílem tohoto článku je provést racionální rozbor jednotlivých operačních postupů používaných při rekonstrukcích POP a pokusit se naznačit očekávatelný vývoj v této problematice. Názory uvedené v tomto článku jsou podloženy vlastními praktickými zkušenostmi.

Kľúčové slová: chirurgické výkony při prolapsu pánevních orgánů, POP, vaginální chirurgie, polypropylenové síťky, endopelvická fascie, inkontinence.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current surgical treatment options of pelvic organ prolapse

The last 25 years witnessed great changes in the reconstructive surgical procedures on the female pelvic floor. This development had predominantly been spurred on by an increasing number of relapses after traditional surgery had been performed. Positive results that were accomplished while using the mesh in laparoscopic hernia and stress incontinence surgeries also built a foundation for implanting the mesh in pelvic organ prolapse (POP) surgery. As a result, this technology has today been used routinely in correcting the POPs. After it was introduced, the amount of anatomical relapse cases has decreased although it cannot be asserted with full confidence that performing such surgeries bears no risks. POP must be classified as a complicated hernial case, and it is imperative to evaluate not only the post-curative anatomical effect but also the functional one. Therefore, this article's objective is to present a basis for rational analysis of individual surgical procedures used in conjunction with the reconstructive POP interventions and to map the future progress pertaining to this predicament. Statements published in this article have been based on a personal experience in practice.

Keywords: surgery of pelvic organ prolapse, pop, vaginal surgery, polypropylen mesch, endopelvic fascia, incontinence.