Urologie pro praxi 1/2024

Současné možnosti léčby chronické prostatitidy/ syndromu chronické pánevní bolesti u mužů

MUDr. Václav Řepa, MUDr. Ondřej Česák, MUDr. Vladimír Študent ml., Ph.D., FEBU

Chronická prostatitida/syndrom chronické pánevní bolesti (CP/CPPS – Chronic prostatitis/ Chronic pelvic pain syndrome) je onemocnění, které postihuje zejména muže mladšího středního věku. CP/CPPS je definována jako pánevní bolest trvající ≥ 3 měsíce z předchozích 6 měsíců bez jasně identifikovatelné infekční či jiné organické příčiny. Pro široké spektrum příznaků CP/CPPS je často nutné zvolit multimodální léčebný přístup, kdy lze čerpat jak z farmakologické, tak nefarmakologické léčby či jejich kombinace. Zacílení léčby taktéž komplikuje ne zcela objasněná etiologie CP/CPPS. Předkládaná práce si klade za cíl poskytnout souhrnný přehled současných znalostí, informovat o aktuálních možnostech diagnostiky a léčbě CP/CPPS.

Kľúčové slová: chronická prostatitida, chronická pánevní bolest, syndrom chronické pánevní bolesti, léčba.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Current treatment options for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome in men

Chronic prostatitis/Chronic pelvic pain syndrome (CP/CPPS) is a disease that mainly affects younger middle-aged men. CP/CPPS is defined as pelvic pain lasting ≥3 months out of the previous 6 months without a clearly identifiable infectious or other organic cause. For the wide spectrum of symptoms of CP/CPPS, it is often necessary to choose a multimodal treatment approach, where both pharmacological and non-pharmacological treatment or a combination of them can be used. Targeting treatment is also complicated as the etiology of CP/CPPS is not yet completely understood. The presented work aims to provide a comprehensive overview of current knowledge, to inform the current possibilities of diagnosis and treatment of CP/CPPS.

Keywords: chronic prostatitis, chronic pelvic pain, chronic pelvic pain syndrome, treatment.