Urologie pro praxi 5/2016

Sexuální dysfunkce u obézních diabetiků

MUDr. Dita Pichlerová, PhDr. Jitka Herlesová, prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Článek přináší souhrn dosud proběhlých studií, které se zabývají problematikou sexuální dysfunkce obézních diabetiků. Jsou v něm vymezeny základní pojmy týkající se sexuálních dysfunkcí mužů i žen. Z uvedených studií vyplývá, že obezita 2. a 3. stupně a diabetes mellitus zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch, i když mechanizmus je často nejasný. Výrazná redukce tělesné hmotnosti a zlepšení kompenzace diabetu implikují nižší výskyt sexuálních dysfunkcí.

Kľúčové slová: sexuální dysfunkce, obezita, diabetes mellitus, erektilní dysfunkce.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sexual dysfunctions in obese diabetics

The article presents a summary of studies concerning sexual dysfunction in obese diabetics. There are defined basic terms regarding sexual dysfunction in men and women. From these studies suggest that obesity of 2nd and 3rd grade and diabetes mellitus increase the probability of sexual dysfunctions, although the mechanism is often unclear. A significant reduction of weight and improvement of diabetes caused a lower incidence of sexual dysfunction.

Keywords: sexual dysfunction, obesity, diabetes mellitus, erectile dysfunction.