Urologie pro praxi 3/2023

Renomedulární tumor z intersticiálních buněk – nález neobvyklé velikosti

MUDr. Marek Jurok, MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA, MUDr. František Chmelík, FEBU, MUDr. Petr Hrabal

Renomedulární tumor z intersticiálních buněk je poměrně častý benigní renální nádor, který obvykle dosahuje malých rozměrů. Kazuistika popisuje náhodně zachycený renomedulární tumor velikosti 2,5 cm, na CT vyšetření vzhledu komplikované cysty. Kazuistika dále shrnuje charakteristické rysy a diferenciální diagnostiku renomedulárního tumoru na základních zobrazovacích vyšetřeních a při histologickém vyšetření.

Kľúčové slová: renomedulární tumor z intersticiálních buněk, medulární fibrom, benigní nádory ledvin.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Renomedullary interstitial cell tumor: a finding of an unusual size

Renomedullary interstitial cell tumor represents a relatively common benign renal tumor mostly with small size. This case report describes an incidental finding of renomedullary tumor of 2.5 cm with appearance of complicated cyst on CT examination. The article also summarises characteristic features and differential diagnostics of renomedullary tumor in common imaging methods and histopathological examination.

Keywords: renomedullary interstitial cell tumor, medullary fibroma, benign renal tumors.