Urologie pro praxi 2/2024

Psychiatrický pacient v ordinaci urologa

MUDr. Jiří Poněšický

Psychiatrická onemocnění jsou v populaci velmi běžná, proto se s nimi běžně setkává i urolog ve své ordinaci. Psychiatrická onemocnění mohou mít urologické symptomy a některá psychofarmaka mohou vyvolat urologické symptomy. Urologické onemocnění může mít dopad na psychické zdraví. Urologické medikamenty mohou ovlivnit psychiatrické onemocnění. Psychiatrická a urologická problematika se mohou prolínat. S některými psychiatrickými pacienty může být obtížnější komunikace.

Kľúčové slová: deprese, úzkostnost, psychofarmaka, antidepresiva, antipsychotika.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

A psychiatric patient in a urologist‘s office

Psychiatric diseases are very common in the population, which is why even a urologist regularly encounters them in his office. Psychiatric diseases can have urological symptoms and some psychotropic drugs can cause urological symptoms. Urological disease can have an impact on mental health. Urological medications can affect psychiatric illness. Psychiatric and urological issues can overlap. Some psychiatric patients may be more difficult to communicate with.

Keywords: depression, anxiety, psychotropic drugs, antidepressants, antipsychotics.