Urologie pro praxi 1/2024

Předpis lázeňské léčby pro urology – související legislativa a praktický postup

MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA

Lázeňská léčba provází lidstvo již několik tisíciletí. V dnešní době se jedná o samostatné odvětví zdravotnictví, a i když mnohdy nedokáže vyléčit konkrétní nemoc, je její příznivý vliv na celkové zdraví člověka velmi významný a v mnoha ohledech nenahraditelný. V urologii se indikuje v souvislosti s rekonvalescencí po operačních výkonech, jako doplňková léčba u pacientů s urolitiázou a zánětlivými onemocněními spolu s podpůrnou léčbou u onkologických pacientů. V České republice je vždy aspoň částečně hrazena ze zdravotního pojištění po schválení příslušným revizním lékařem. Na to, abychom ji mohli doporučit a předepsat urologickým pacientům, je potřeba znát související předpisy a pravidla, podklady nutné pro návrh léčby a potřebné administrativní kroky. Článek shrnuje nejdůležitější legislativní normy, stručný postup vyplňování formulářů a nejčastější chyby při jejich vystavování.

Kľúčové slová: lázeňská léčba, indikační skupiny, návrh na léčbu.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Prescribing spa treatment by urologists: related legislation and practical modalities

Spa treatment has been with mankind for several millennia. At present, it is a separate branch of health care services, and even though it often cannot cure a particular disease, its beneficial effect on one’s general health is very important and, in many aspects, irreplaceable. In urology, it is indicated in association with recovery after surgical procedures, as adjunctive treatment in patients with urolithiasis and inflammatory conditions, and as supportive treatment in cancer patients. In the Czech Republic, it is always at least partially reimbursed by health insurance after approval by the respective physician reviewer. In order for it to be recommended and prescribed to urological patients, one needs to know the related regulations and rules, the supporting documents required for treatment proposal, and the necessary administrative steps. The article presents the most important legislative standards, a brief outline for completing the forms, and the most common errors in their issuance.

Keywords: spa treatment, indication groups, treatment proposal.