Urologie pro praxi 4/2016

Použití zobrazovacích metod u urolitiázy

MUDr. Filip Čtvrtlík, Ph.D., MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D., MUDr. Zuzana Sedláčková, MUDr. Milan Kral, Ph.D.

Urolitiáza patří mezi nejčastější urologická onemocnění. Vzhledem k její četnosti, projevům a komplikacím se řadí k závažným medicínským problémům. Největší přínos v diagnostice litiázy mají zobrazovací metody. Zlatým standardem se ve vyšetřování urolitiázy, včetně renální koliky stalo v posledních letech CT vyšetření.

Kľúčové slová: urolitiáza, ledvinová kolika, CT vyšetření.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of imaging techniques in urolithiasis

Urolithiasis is among the most common urological diseases. Given its frequency, manifestations, and complications, it is a serious medical problem. Imaging techniques are of the most benefit in diagnosing lithiasis. In the recent years, CT examination has become the gold standard in investigating urolithiasis, including renal colic.

Keywords: urolithiasis, renal colic, CT examination.