Urologie pro praxi 2/2023

Posudkové lékařství ve vztahu k urologii

MUDr. Petr Jiřík

Předmětem práce posudkového lékaře na Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) je posuzování zdravotního stavu klienta v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, tzv. pojistný systém. Posudkový lékař OSSZ posuzuje rovněž zdravotní stav klientů pro účely poskytování dávek v tzv. nepojistném systému, zadavatel je Úřad práce, klient žádá tam. Jedná se o příspěvek na péči, kde se posuzuje stupeň závislosti (I. až IV. stupeň), dále průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na zvláštní pomůcky.

Kľúčové slová: dočasná pracovní neschopnost, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti posuzování invalidity, posudkový lékař, lékařská posudková služba, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, Evropská asociace posudkových a revizních lékařů EUMASS.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Medical assessment service in relation to urology

The main duty of a health assessment doctor at the District Social Security Administration (OSSZ) is to assess the health status of the client in the sector of sickness and pension insurance, i. e., in the insurance scheme. A health assessment doctor at the OSSZ can also assess the health status of the client for the purpose of providing benefits in the non-insurance scheme, with the contracting authority being the employment office and the client applying therein. This includes care allowance, where the degree of dependency (degrees I to IV) is assessed, as well as disability card and special aid allowance.

Keywords: temporary disablement, longterm unfavourable health status, degree of decline of ability of sustained working aktivity, disability assesment, physician reviewer, medical review services, sickness insurance, pensions insurance, health insurance, European Union of Medicine in Assurance and Social Security.