Urologie pro praxi 2/2023

Ošetření povrchových ran, ulcerací a lézí na genitálu u mužů

Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.

Příspěvek se zaměřuje na rány a ulcerace povrchového charakteru na genitálu u mužů, které často vznikají v důsledku dekompenzace zdravotního stavu pacienta v podmínkách intenzivní péče. Předkládá možné ošetření a léčbu při použití způsobu vlhké terapie vybranými terapeutickými materiály. V příspěvku nejsou vyjmenovány všechny dostupné přípravky. Autorka si je vědoma, že lokální léčba může být prováděna rovněž pomocí magistraliter specialistou z oboru dermatologie. Účelem příspěvku je předložit postup ošetření a léčby, který může být prováděn v běžných podmínkách nemocniční, ambulantní nebo domácí péče v závislosti na typu poškození a fázi vývoje hojení.

Kľúčové slová: mužský genitál, poškození, ulcerace, terapeutický materiál, intenzivní péče.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of superficial wounds, ulcerations and leions on male genitalia

This paper focuses on superficial wounds and ulcerations of male genitalia, which often arise as a result of decompesation of the patien‘ts health state in the conditions of intensive care. It presents possible care and treatment using moist wound healing method with selected therapeutic dressings. The artical can not include all available dressings. The author is aware of the fact, that local treatment can also be carried out using magistraliter preparation by a specialist in the field of a dermatology. The aim of the paper is to present care and treatment procedures that can be carried out in common conditions in hospital, outpatient as well as at home care depending on the type of damage and the stage of healing process.

Keywords: male genitalia, injury, ulceration, terapeutic dressing, intensive care.