Urologie pro praxi 1/2024

Nykturie

MUDr. Eva Burešová, Ph.D.

Nykturie je symptomem dolních močových cest, který pacienty nejvíce obtěžuje. Nejčastěji je způsobená noční poylurií, která se dá dobře diagnostikovat na základě analýzy mikčního deníku. Po nedostatečném efektu režimových opatření je léčena desmopresinem. Tato terapie je bezpečná, ale u rizikových pacientů (starších 65 let) může způsobovat hyponatremii. Proto je nutné před zahájením léčby i v jejím průběhu monitorovat hladinu sodíku v krvi.

Kľúčové slová: nykturie, noční frekventní močení, noční polyurie, globální polyurie, spánková apnoe, antidiuretický hormon, desmopresin, hyponatremie.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Nocturia

Nocturia is a lower urinary tract symptom that is found to be most annoying for patients. It is most often caused by nocturnal polyuria that can be well diagnosed based on an analysis of the patient’s voiding diary. In case lifestyle measures fail to have a sufficient effect, it is treated with desmopressin. This treatment is safe, but in at-risk patients (older than 65 years) it can cause hyponatraemia. Therefore, it is necessary to monitor blood sodium levels both before treatment initiation and during its course.

Keywords: nocturia, nocturnal frequency, nocturnal polyuria, global polyuria, sleep apnoea, antidiuretic hormone, desmopressin, hyponatraemia