Urologie pro praxi 2/2023

Nový diagnostický algoritmus v primodiagnostice karcinomu prostaty

MUDr. Šárka Kudláčková, Ph.D.

Biopsie prostaty stále zůstává nepodkročitelným krokem nutným ke stanovení diagnózy karcinomu prostaty (KP). V souvislosti s novými pracemi a z nich plynoucích doporučení byl sestaven diagnostický algoritmus, na jehož základě jsou indikována další vyšetření. Jde o zjednodušení rozhodovacího procesu, který se postupem času s přidáváním dalších diagnostických modalit (např. MRI) stal i pro klinické urology poněkud nepřehledný. Cílem tohoto sdělení je poskytnout zjednodušený návod k implementaci guidelines EAU při indikaci biopsie prostaty (1).

Kľúčové slová: indikace biopsie prostaty, karcinom prostaty, rebiopsie prostaty, MRI prostaty.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

A new diagnostic algorithm in primary diagnosis of prostate cancer

Prostate biopsy still remains an essential step to confirm the diagnosis of prostate cancer . In connection with the new studies and the resulting recommendations a diagnostic algorithm was compiled on the basis of which further examinations are indicated. It is about simplifying the decision-making process, which over time with the addition of other diagnostic modalities (e. g. MRI) has become somewhat confusing even for clinical urologists. The aim of this work is to provide simplified guide to implementation of guidelines EAU, when prostate biopsy is indicated (1).

Keywords: prostate biopsy indication, prostate cancer, prostate rebiopsy, prostate MRI.