Urologie pro praxi 1/2024

Nitrofurantoin v léčbě a prevenci infekcí močových cest u dospělých a dospívajících

MUDr. Michaela Matoušková

V České republice (ČR) bylo vystřídáno několik lékových forem léčivých přípravků s obsahem nitrofurantoinu. Nedávno byl ukončen specifický léčebný program, v rámci kterého byl do ČR dodáván nitrofurantoin v mikrokrystalické bezvodé formě. Nově je v ČR dostupný nitrofurantoin v makrokrystalické formě. Hlavním použitím je první volba v léčbě nekomplikovaných infekcí dolních močových cest (IDMC). Dále nalezne nitrofurantoin využití v případě profylaxe rekurentních IDMC. Makrokrystalická forma se vyznačuje lepší snášenlivostí a biologickou dostupností oproti mikrokrystalické formě. Doporučené dávkování uvedené v Souhrnu údajů o přípravku pro léčbu nekomplikovaných IDMC lze na základě zjištěných informací upřesnit na nitrofurantoin 50 mg po 6 hodinách, případně 100 mg po 8 hodinách. V indikaci nekomplikovaných IDMC má být makrokrystalický nitrofurantoin podáván po dobu minimálně 5 dnů. Kratší terapie (3 dny) může vést k selhání léčby.

Kľúčové slová: nitrofurantoin, infekce dolních močových cest, antibiotikum.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Nitrofurantoin in the treatment and prevention of urinary tract infections in adults and adolescents

In the Czech Republic, several dosage forms of medicinal products containing nitrofurantoin have been used. Recently, a specific treatment programme under which nitrofurantoin was supplied to the Czech Republic in the microcrystalline anhydrous form was terminated. Nitrofurantoin is now available in macrocrystalline form. Its primary indication is a first choice in treatment of uncomplicated lower urinary tract infections (IDMC). It is also used in the prophylaxis of recurrent IDMC. The macrocrystalline form is characterized by better tolerability and bioavailability compared to the microcrystalline form. The recommended dosage given in the Summary of Product Characteristics for the treatment of uncomplicated lower IDMC can be revised to nitrofurantoin 50 mg every 6 hours or 100 mg every 8 hours, based on the available information. In the therapy of uncomplicated lower IDMC, macrocrystalline nitrofurantoin should be administered for a minimum of 5 days. Shorter therapy (3 days) may lead to treatment failure.

Keywords: nitrofurantoin, lower urinary tract infection, antibiotic.