Urologie pro praxi 1/2007

LAPAROSKOPICKÁ ROBOTICKÁ daVINCI RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU

Cíl: Radikální onkochirurgické operace v oblasti pánve patří k nejobtížnějším výkonům. Cílem práce je posoudit přednosti a miniinvazivitu robotického operačního systému daVinci (Intuitive Surgical®, USA) pro radikální prostatektomii (RP). Metodika: Operační daVinci robotický systém jsme užili při radikální prostatektomii pro lokalizovaný karcinom prostaty u 12 nemocných. Trojrozměrné zobrazení s desetinásobným zvětšením spolu s vysokou flexibilitou („endo-wrist“) robotických nástrojů umožnilo provést výkony miniinvazivně – laparoskopicky. Výsledky: Konverze na otevřený výkon byla pro technické obtíže nutná u jednoho nemocného. Operační čas byl 4–7 hodin a krevní ztráty 150–800 ml. Nemocní profitovali z miniinvazivity výkonu, už první pooperační den dobře tolerovali perorální příjem. Vysazení analgetikanodyn bylo možné od 2. pooperačního dne. Průměrná doba hospitalizace byla 5,2 dne. Průměrná doba ponechání močového katétru po operaci byla 10 dnů. Retence moči byla u jednoho nemocného řešena zavedením močového katétru na dalších 5 dní. Dva nemocní nastoupili po týdnu do zaměstnání. Plné obnovení kontinence (definované jako použití 0–1 vložky/den) je již u 9 nemocných. Erektilní funkce při použití PDE-5 inhibitorů byla obnovena zatím u 3 nemocných. Závěr: Naše první zkušenosti, v souladu s výsledky ze zahraničních pracovišť, potvrzují možnost miniinvazivního přístupu při náročných onkochirurgických výkonech v pánvi (včetně radikální prostatektomie) při použití daVinci robotického operačního systému.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LAPAROSKOPICKÁ ROBOTICKÁ daVINCI RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE – NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Cíl: Radikální onkochirurgické operace v oblasti pánve patří k nejobtížnějším výkonům. Cílem práce je posoudit přednosti a miniinvazivitu robotického operačního systému daVinci (Intuitive Surgical®, USA) pro radikální prostatektomii (RP). Metodika: Operační daVinci robotický systém jsme užili při radikální prostatektomii pro lokalizovaný karcinom prostaty u 12 nemocných. Trojrozměrné zobrazení s desetinásobným zvětšením spolu s vysokou flexibilitou („endo-wrist“) robotických nástrojů umožnilo provést výkony miniinvazivně – laparoskopicky. Výsledky: Konverze na otevřený výkon byla pro technické obtíže nutná u jednoho nemocného. Operační čas byl 4–7 hodin a krevní ztráty 150–800 ml. Nemocní profitovali z miniinvazivity výkonu, už první pooperační den dobře tolerovali perorální příjem. Vysazení analgetikanodyn bylo možné od 2. pooperačního dne. Průměrná doba hospitalizace byla 5,2 dne. Průměrná doba ponechání močového katétru po operaci byla 10 dnů. Retence moči byla u jednoho nemocného řešena zavedením močového katétru na dalších 5 dní. Dva nemocní nastoupili po týdnu do zaměstnání. Plné obnovení kontinence (definované jako použití 0–1 vložky/den) je již u 9 nemocných. Erektilní funkce při použití PDE-5 inhibitorů byla obnovena zatím u 3 nemocných. Závěr: Naše první zkušenosti, v souladu s výsledky ze zahraničních pracovišť, potvrzují možnost miniinvazivního přístupu při náročných onkochirurgických výkonech v pánvi (včetně radikální prostatektomie) při použití daVinci robotického operačního systému.