Urologie pro praxi 1/2024

Kombinovaná farmakoterapie symptomů dolních cest močových

MUDr. Marcela Fontana, Ph.D., FEBU

Farmakoterapie představuje účinnou léčbu u většiny pacientů se symptomy dolních cest močových (LUTS). Úvodní monoterapie však nemusí vést k dostatečnému ovlivnění LUTS, a tím zlepšení kvality života. K dispozici máme přípravky z více lékových skupin, které lze k dosažení co nejlepšího léčebného efektu účinně kombinovat. Text nabízí přehled aktuální farmakoterapie LUTS se zaměřením na kombinovanou léčbu.

Kľúčové slová: symptomy dolních cest močových, LUTS, farmakoterapie, kombinovaná léčba.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Comination pharmacotherapy of lower urinary tract symptoms

Pharmacotherapy represents an effective treatment for most patients with lower urinary tract symptoms (LUTS). However, initial monotherapy may not lead to sufficient impact on LUTS and thus improvement in quality of life. We have medications from different drug groups, which can be effectively combined to achieve the best possible treatment effect. This text offers an overview of current pharmacotherapy of LUTS with focus on combination therapy.

Keywords: lower urinary tract symtoms, LUTS, pharmacotherapy, combination treatment.