Urologie pro praxi 1/2024

Interakce léků používaných v léčbě infekcí močových cest s jinými léčivými přípravky a doplňky stravy

MUDr. Miroslava Ryšánková, MUDr. Marie Hurtova

Infekce močových cest jsou velmi časté. Obvykle se jedná o akutní infekci, se kterou se minimálně jednou v průběhu života setká většina urologických pacientů. Léčba akutní infekce většinou není náročná. Problém nastává v případě opakovaných zánětů, které nejsou v urologických ambulancích výjimkou. Jejich léčba je často dlouhodobá a kombinuje režimová opatření s užíváním doplňků stravy, obvykle přírodních přípravků. Je doplněna o imunoprofylaxi nebo chemoprofylaxi. Při těchto kombinacích je potřeba myslet na možné lékové interakce a kontraindikace podávání.

Kľúčové slová: močové infekce, antibiotika, doplňky stravy, kontraindikace doplňků stravy, lékové interakce.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Drug interactions of drugs used in urinary tract infections and dietary supplements

Urinary tract infections are very common. It is usually an acute infection that most urological patients encounter at least once in their lifetime. Treatment of an acute episode is usually not difficult. Problem arises in case of recurrent inflammations that are not exception in urological practice. Their treatment is long-term, combining regimen measures with the use of dietary supplements, usually on herbal basis. It is supplemented with immunoprophylaxis or chemoprophylaxis. With these combinations possible drug interactions and contraindications need to be considered.

Keywords: urinary tract infections, antibiotics, dietary supplements, contraindications to dietary supplements, drug interactions.