Urologie pro praxi 3/2020

HIV infekce a její urologické komplikace, přístup k HIV pozitivnímu pacientovi v chirurgických oborech

Mgr. Veronika Kulířová, MUDr. Lukáš Fleischhans

HIV infekci řadíme dnes mezi chronická onemocnění a pacienti s touto infekcí mají šanci prožít kvalitní a v mnoha ohledech plnohodnotný život. Počet osob s infekcí způsobené lidským virem imunodeficience každoročně narůstá. V České republice bylo od 1. 10. 1985 do 31. 3. 2020 diagnostikováno celkem 3 644 HIV pozitivních osob. S nárůstem počtu infikovaných však zasahuje více odborná zdravotní péče o tyto pacienty do dalších zdravotnických oborů. Také v urologii se zdravotníci s těmito pacienty setkávají během poskytování odborné péče. Vzhledem k tomu, že urologie patří mezi chirurgické obory, může u některých zdravotníků kontakt s HIV pozitivními osobami vyvolat obavu z možného zdravotního ohrožení nebo ze specifik, která péče o nemocné s touto infekcí zahrnuje.

Kľúčové slová: HIV infekce, HIV testování, adherence, operační výkony, postexpoziční profylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

HIV infection and urological complications, attitude to HIV patient in surgical specialties

Nowadays HIV infection is considered to be a chronic disease, allowing infected HIV patients a solid chance for a quality life. The number of people infected by the Human Immunodeficiency Virus (HIV) has been rising each year. The number of HIV positive patients in Czechia (The Czech Republic) historically diagnosed from year 1986 was 3,644 as of 31st March 2020. Such an increase has brought HIV positive patients into other areas of specialised medical care, including Urology. And since this field of medicine involves surgical procedures, treatment of HIV positive patients inevitably raises apprehension over their vulnerability, and, at the same time, about medical staff safety.

Keywords: HIV infection, HIV testing, adherence, surgical procedures, post-exposure prophylaxis.