Urologie pro praxi 3/2019

Estrogeny a inkontinence moči u žen

MUDr. Lukáš Horčička

Samovolný nekontrolovatelný únik moči – močová inkontinence – postihuje v průběhu života až 50 % žen. Nejrizikovější skupinou jsou ženy v období kolem menopauzy a po ní. Postupná ztráta funkce vaječníků má za následek pokles hladiny estrogenů. Estrogenní deficit způsobuje atrofii tkání urogenitálního traktu se všemi důsledky včetně vzniku či zhoršení močové inkontinence. Lokální hormonální substituce estrogenů má prokázaný pozitivní vliv na zvýšení kvality života pacientek i zlepšení jejich obtíží, ať již v monoterapii či v kombinaci s dalšími možnostmi léčby inkontinence.

Kľúčové slová: inkontinence, menopauza, estrogeny, urogenitální atrofie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Estrogens and urinary incontinence in women

Urinary incontinence, an involuntary uncontrolled leakage of urine, affects up to 50% of women at some point during their lives. Women around and after menopause are at the most risk. Gradual loss of ovarian function results in a decrease in estrogen level. Estrogen deficiency causes atrophy in the tissues of the uropoietic system with all the consequences, including the development or deterioration of urinary incontinence. Local estrogen replacement has been shown to have a positive effect on the quality of life of patients as well as on symptom improvement, whether as monotherapy or in combination with other treatment options for incontinence.

Keywords: incontinence, menopause, estrogens, urogenital atrophy.