Slovenská chirurgia 2/2023

Využitie techniky RIA (Reaming-Irrigator-Aspirator) a jej najčastejšie komplikácie

MUDr. Róbert Křemen, MUDr. Peter Cibur, PhD., doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., doc. MUDr. Rastislav Burda, PhD.

Reamer-Irrigator-Aspirator je moderný systém na predvrtávanie dreňovej dutiny kosti, vyvinutý za účelom zníženia incidencie kostnej nekrózy a tukovej embólie, ktoré často vznikajú ako dôsledok intramedulárneho frézovania dreňovej dutiny. Od svojho vzniku sa indiká- cie uvedenej techniky rozšírili o liečbu medulárnej osteomyelitídy dlhých kostí a ako aj alternatívna metóda odberu kostnej spongiózy a mezenchymálnych kmeňových buniek z dreňovej dutiny stehnovej kosti a píšťaly. V článku prezentujeme aktuálne možnosti využitia uvedeného systému v klinickej praxi, vrátene opisu najbežnejších komplikácií.

Kľúčové slová: Reamer-Irrigator-Aspirator, indikácie, komplikácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Use of the RIA technique (Reamer-Irrigator-Aspirator) and its most common complications

The Reamer-Irrigator-Aspirator is an modern device for pre-drilling the marrow cavity of the bone, developed to reduce the incidence of bone thermal necrosis and fat embolisms linked with intramedullary drilling during the treatment of long bones fractures. Following the beginning of its use, its indications have expanded to include the treatment of osteomyelitis of long bones as well as the “harvester” of cancellous bone and mesenchymal stem cells. The Reamer-Irrigator-Aspirator system allows to provide large volumes of high-quality morselized autologous bone. Like any invasive surgical procedure, it is associated with a certain degree of complications.

Keywords: Reamer-Irrigator-Aspirator, indications, complications