Slovenská chirurgia 3/2013

Ruptúra duplicitnej aneuryzmy artérie hepatiky – kazuistika a prehľad literatúry

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Mária Stančáková, MUDr. Ľubomír Špak

47-ročná pacientka bola prijatá na I. chirurgickú kliniku pre známky akútnej pankreatitídy s bolesťami v epigastriu, opakovaným zvracaním, so zvýšenými amylázami a edémom hlavy pankreasu s tekutinovými kolekciami v okolí podľa ultrazvukového nálezu. Na tretí deň hospitalizácie dochádza k hemoragickému šoku pacientky. Urgentné CT vyšetrenie odhaľuje pravú príčinu ťažkostí, pacientka je odoslaná na angiologické pracovisko za účelom endovaskulárneho riešenia aneuryzmy a. hepatiky. Coiling u jednej aneuryzmy s extrahepatálnym uložením bol úspešný, avšak embolizácia ďalšej vetvy s rovnakým postihnutím zlyhala pre vazospazmus. Pacientke bolo navrhnuté elektívne operačné riešenie, avšak pre ruptúru v nasledujúci deň bola nútená podstúpiť urgentnú laparotómiu a ligatúru postihnutej artérie s aneuryzmou o veľkosti 5 x 4 cm. Pacientka sa úspešne po danej intervencii zotavila a bola prepustená domov v stabilizovanom stave. Aneuryzma a. hepatica je zriedkavé ochorenie so 40 % mortalitou v prípade jej ruptúry.

Kľúčové slová: aneuryzma, arteria hepatica, ruptúra, embolizácia, ligácia, mortalita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Rupture of duplicate aneurysm of arteria hepatica – case report and review

47 years old woman was admitted in I. surgical clinic because of the signs of acute pancreatitis with epigastric pain, repeated vomiting and elevated amylase and oedema of the head of pacreas according to ultrasound. Patient falled into haemorrhagic shock during the third day of hospitalisation. Urgent CT detected the real diagnosis, patient was sent to angiologic department because of endovascular treatment of aneurysm of arteria hepatica. Coiling of one aneurysm with extrahepatal localisation was successful, on the other hand embolisation of the second branch failed because of vasospasm. Elective operative treatment was offered to patient, but she had to underwent urgent laparotomy and ligation because of suddenly rupture of affected artery in the size of 5x4 cm. Patient was sucessfully treated and dismissed in good condition. Aneurysm of hepatic artery is uncommon disease with 40% mortality in the case of it´s rupture.

Keywords: aneurysm, arteria hepatica, rupture, embolisation, ligation, mortality.