Slovenská chirurgia 1/2014

Rizikové faktory chronifikácie bolesti po operácii

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, MUDr. Tomáš Grendel, MUDr. Jana Šimonová, MUDr. Vladimír Hudák, MUDr. Ladislav Kočan, PhD.

Chronická bolesť po operačnom výkone je významným zdravotníckym problémom, ktorému sa v poslednom desaťročí venuje značná pozornosť. Jej kvalita a intenzita je rôzna, incidencia sa udáva v rozsahu 10 – 60 % – podľa typu operačného výkonu, pričom 2 – 10 % z týchto pacientov trpí silnou, zničujúcou bolesťou – v závislosti od typu operačného výkonu. Hľadajú sa rizikové faktory a vhodné postupy pre liečbu, a najmä pre prevenciu jej vzniku. Keďže nedostatočne kontrolovaná akútna pooperačná bolesť je považovaná za jeden z významných rizikových faktorov, je správny manažment akútnej pooperačnej bolesti veľmi dôležitý. Je tu teda priestor pre spoluprácu lekárov a sestier pooperačných oddelení s anestéziológmi, spolu s lekármi zaoberajúcimi sa liečbou chronickej bolesti.

Kľúčové slová: akútna pooperačná bolesť, chronická bolesť po operácii, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risk factors of pain chronification after surgery

Chronic postsurgical pain is a major health care problem, with devoting considerable attention in the last decade. With varying intensity chronic pain occurs in 10 – 60 % of patients, while 2 – 10 % of these patients suffer from severe and devastating pain. Knowledge of risk factors is important for creating effective strategies for its prevention and treatment. The proper management of the acute postoperative pain is very important step considering that insufficiently controlled acute postoperative pain is consistently found to be an important risk factor for developing chronic postsurgical pain. There is an opportunity for cooperation between nurses, surgeons, anaesthetists and chronic pain specialists.

Keywords: acute postoperative pain, chronic postsurgical pain, prevention.