Slovenská chirurgia 1/2022

Rekonštrukcia patelofemorálneho kĺbu pri implantácii totálnej endoprotézy kolenného kĺbu

doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., MUDr. Daniela Schreierová

Implantácia totálnej náhrady kolenného kĺbu je v súčasnosti považovaná za efektívny a bezpečný spôsob liečby koncových štádií gonartrózy. Ide o technicky náročnú procedúru, ktorej výsledok je ovplyvnený mnohými faktormi. Medzi tie najvýznamnejšie patrí výber vhodných implantátov, ich správne umiestenie, vyváženie väzivového aparátu kolena, ako aj obnovenie fyziologickej biomechaniky patelofemorálneho kĺbu. Článok prináša poznatky týkajúce sa rekonštrukcie patelofemorálneho kĺbu pri implantácii kolenných náhrad.

Kľúčové slová: totálna náhrada, kolenný kĺb, patelofemorálny kĺb

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

totálna náhrada, kolenný kĺb, patelofemorálny kĺb

Total knee arthroplasty is the efficacious and safe treatment of end-stage knee osteoarthritis. The success of this procedure is influenced by many factors, the most notable of which include implant design, component alignment, ligament balancing, and proper reconstruction of the patellofemoral articulation. The article presents concepts and tips to enhance the optimal function of the patellofemoral joint in the total knee arthroplasty.

Keywords: total replacement, knee, patelofemoral joint