Slovenská chirurgia 2/2012

Rádioinvazívna liečba pseudoaneuryzmy artérie pancreaticoduodenalis superior anterior s hroziacou ruptúrou – kazuistika a prehľad literatúry

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MUDr. Lucia Lakyová, PhD., MUDr. Ľubomír Špak

Kazuistika pojednáva o prípade 46-ročnej ženy privezenej na chirurgickú kliniku pre prudké bolesti v epigastriu a zvracanie. Pred dvomi rokmi prekonala akútnu pankreatitídu. Pacientka mala pri príjme ľahko zvýšené sérové amylázy a bola mierne anemická. Ultrazvukové vyšetrenie opísalo tumor hlavy pankreasu nejednoznačného pôvodu a pseudocystu chvosta pankreasu. Následné CT vyšetrenie odhalilo pseudoaneuryzmu pankreatikoduodenálnej arkády s presakovaním a hroziacou ruptúrou. Pacientka podstúpila intervenčný výkon na angiologickom pracovisku s coilingom artérie pancreaticoduodenalis superior anterior. Kontrolná angiografia ukázala exklúziu pseudoaneuryzmy z obehu. Pacientka bola na piaty deň prepustená do domáceho ošetrenia v dobrom stave.

Kľúčové slová: CT angiografia, pseudoaneuryzma pankreaticoduodenálnej artérie, coiling.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Radioinvasive treatment of pseudoaneurysm of artery pancreaticoduodenalis superior anterior with imminent rupture – a case report and review

The case report presents a 46-year-old woman, who was brought to the surgical department because of intense epigastric pain and vomitus. She overcame acute pancreatitis two years ago. The patient had lightly elevated amylases and had anemia during admission. Ultrasound showed tumor of the head of pancreas of unknown origin and pseudocyst of the tail of pancreas. Consecutive computer tomography diagnosed pseudoaneurysm of pancreaticoduodenalis arcade with leakage of blood and an imminent rupture. The patient underwent an intervention surgery with coiling of artery pancreaticoduodenalis superior anterior at angiology workplace. Control angiography showed exclusion of pseudoaneurysm of the circulation. The patient was released in good condition on the fifth day after endovascular treatment.

Keywords: CT angiography, pseudoaneurysm of artery pancreaticoduodenalis, coiling.