Slovenská chirurgia 1/2014

Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Koncom roka 2013 uzrela svetlo sveta kniha PRINCÍPY CHIRURGIE III. pod editorským vedením prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc. a koeditorov: prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc., prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc., prof. MUDr. Júliusa Vajóa, DrSc. a prof. MUDr. Jaroslava Simana, PhD. Celkový počet odborných prispievateľov bol úctyhodný – 85 zo Slovenskej a Českej republiky. Dielo má 1 098 strán, tlač: Prima Print, a. s., Trávniky, Bratislava. Technické prevedenie a tlač je na vynikajúcej úrovni, podobne ako aj predošlé dva diely. Veľmi záslužnú prácu predviedli aj odborný redaktor prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. a zodpovedná redaktorka PhDr. Helena Bernadičová.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nová kniha: PRINCÍPY CHIRURGIE III.

Koncom roka 2013 uzrela svetlo sveta kniha PRINCÍPY CHIRURGIE III. pod editorským vedením prof. MUDr. Juraja Pechana, CSc. a koeditorov: prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc., prof. MUDr. Petra Kothaja, CSc., prof. MUDr. Júliusa Vajóa, DrSc. a prof. MUDr. Jaroslava Simana, PhD. Celkový počet odborných prispievateľov bol úctyhodný – 85 zo Slovenskej a Českej republiky. Dielo má 1 098 strán, tlač: Prima Print, a. s., Trávniky, Bratislava. Technické prevedenie a tlač je na vynikajúcej úrovni, podobne ako aj predošlé dva diely. Veľmi záslužnú prácu predviedli aj odborný redaktor prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. a zodpovedná redaktorka PhDr. Helena Bernadičová.