Slovenská chirurgia 4/2012

Možnosti SILS v miniinvazívnej chirurgii

MUDr. Juraj Gyenes, MUDr. Marek Vician, PhD.

SILS (single incision laparoscopic surgery) je v súčasnosti rýchlo sa rozvíjajúcou metódou miniinvazívnej chirurgie, ktorej cieľom je minimalizácia traumy brušnej steny, zmenšenie bolestivosti a zlepšenie kozmetického efektu operácie. Cieľom práce je poskytnúť ucelený obraz o súčasných znalostiach a skúsenostiach so SILS a poukázať na výhody a nevýhody tejto novej operačnej metódy.

Kľúčové slová: SILS, miniinvazívna chirurgia, laparoskopia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities of SILS in miniinvasive surgery

SILS (single incision laparoscopic surgery) is a rapidly developing method of miniinvasive surgery. The most important goal is to minimize the trauma of the abdominal wall, to reduce the postoperative pain and also to achieve a better cosmetic effect. The aim of this work is to present a global view of current knowledge and experience with SILS and to show the advantages and disadvantages of this new method of surgery.

Keywords: SILS, miniinvasive surgery, laparoscopy.