Slovenská chirurgia 1/2013

Lézia močového mechúra pri laparoskopickej resekcii sigmy – kazuistika

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., MUDr. Martin Múdry, MUDr. Igor Milichovský, MUDr. Ján Slávik, MBA

Lézia močového mechúra je pomerne zriedkavou, ale obávanou komplikáciou pri laparoskopických operáciách. Autori prezentujú kazuistiku 54-ročného muža, u ktorého došlo k peroperačne nepoznanému poraneniu močového mechúra suprapubicky zavedeným trokárom pri laparoskopickej resekcii sigmy.

Kľúčové slová: lézia močového mechúr, trokár, laparoskopia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lesion of urinary bladder during laparoscopic sigmoid resection – case report

Lesion of urinary bladder is a quite rare, but feared complication during laparoscopic surgery. Authors present a case report of 54 years old male patient with perioperatively not recognized urinary bladder lesion during laparoscopic sigmoid resection, casued by the suprabupic trocar.

Keywords: urinary bladder injury, trocar, laparoscopy.