Slovenská chirurgia 1/2015

Laparoskopické riešenie cholelitiázy v rezíduu žlčníka 39 rokov po klasickej cholecystektómii

MUDr. Andrej Vrzgula, PhD., prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., doc. MUDr. Marek Šoltés, PhD., MUDr. Izabela Bosznayová

Cholecystektómia je efektívnou a definitívnou liečbou symptomatickej cholecystolitiázy. Návrat predoperačných ťažkostí, tzv. postcholecystektomický syndróm môže svedčiť okrem iného aj o rezíduu žlčníka po predchádzajúcej inkompletnej cholecystektómii. Pri potvrdení diagnózy je indikované dokončenie cholecystektómie, ktoré sa môže bezpečne realizovať aj laparoskopicky. Naša kazuistika dokumentuje cholelitiázu v rezíduu žlčníka po 39-ich rokoch od klasickej cholecystektómie, úspešne riešenej laparoskopickým prístupom.

Kľúčové slová: rezíduum žlčníka, cholelitiáza, laparoskopia, postcholecystektomický syndróm, cholecystektómia, komplikácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laparoscopic treatment of cholelithiasis in gallbladder remnant 39 years after open cholecystectomy

gallbladder remnant, gall stones, laparoscopy, postcholecystectomy syndrome, cholecystectomy, complication.

Keywords: rezíduum žlčníka, cholelitiáza, laparoskopia, postcholecystektomický syndróm, cholecystektómia, komplikácia.